ANTİKOR TESTLERİ

24/01/2021

 COVID -19 ‘a Karşı Bağışıklık Durumunun Saptanması ( Antikor Testleri)

 

Uz.Dr.Ahmet Sanlı Konuklar

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

 • Antikor Nedir ?

Antikor  vücudumuzu tehdit eden bakteri , virüs gibi dış etmenlere karşı bağışıklık sistemi hücreleri tarafından oluşturulan proteinlerdir.Hastalığın atlatılmasında ve tekrar karşılaşıldığında önlenmesinde rol alırlar.

 •  Antikor Testi Nedir ?

    Kişiden alınan kan örneklerinde bu proteinlerin düzeyinin ve  tipinin saptanmasıdır.

 

Hangi Durumlarda Yapılır?

 

 • Covid benzeri yakınmaları olup yapılan PCR testleri negatif saptanan hastalarda  geriye dönük tanı amaçlı.
 • Hastalığı belirtisiz geçirenlerin saptanmasında.
 • Hastalığı geçirenlerde bağışıklık  durumunun  saptanmasında.
 • Taramalar ile kişi ve toplumun bağışıklık durumunun saptanmasında.
 • Aşı öncesi ve sonrası bağışıklık durumunun  saptanmasında kullanılır.
 •  
 • Ne Zaman Bakılmalı ?
 •  

Bağışıklık hücrelerinin virüsü tanıyıp ,tepki oluşturması ve antikorların oluşması için bir dizi süreçle olur. IgM tipi antikorlar hastalığın başlangıcından itibaren ortalama 5 gün, IgG antikorları başlangıçtan ortalama 10-14 gün sonra pozitifleşmeye başlar.Temel bağışıklık  durumunu gösteren İgG tipi antikorlardır.

Zamanlama bu süreler göz önüne alınarak oluşturulur.

 • Geriye dönük tanı için hastalığın üzerinden en az 2-3 hafta geçmesi gerekir.
 • Bilinen bir hastalık yoksa tarama herhangi bir zamanda yapılabilir.
 • Aşı sonrası bağışıklık durumunun saptanmasında 2. dozdan 1 hafta sonrası uygundur.
 • Sonuçların Yorumlanması :
 • Antikor testlerinde negatif sonuç alınması virüsle hiç karşılaşmadığımız anlamına gelmez iyileşip antikor düzeyleri düşmüş olabilir.
 • Pozitif  sonuçlar aktif hastalık  tanısında kullanılmaz geriye dönük tanı amaçlıdır.
 • Pozitif sonuçlar bulaştırıcı olduğumuzu ya da olmadığımızı göstermez. Bunu ancak PCR ile anlayabiliriz.
 • Gerek aşı , gerekse hastalığın belirtili ya da belirtisiz geçirilmesi sonucu antikorun pozitif  olması bağışıklık kazandığımızı gösterir.

 Ancak bunun hangi düzeyinin  ,  ne kadar süre koruduğu bilinmiyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar devam etmekte.

Ayrıca biz hasta olmasak da virüsü solunum yollarında taşıyıp bulaştırabiliriz.

Bu nedenle test sonucu pozitif çıkanların da koruyucu önlemlere aynı titizlikle devam etmesi gereklidir.